Results - World Championship Bob Women St_ Moritz 02.02.2007 - click for print version
Rank Intermediate Time Run Speed
  Start 2 3 4 5 Time Behind Start 2 3 Finish
1 Kiriasis, Sandra  / Logsch, Romy  (GER2) 4:33.84    
Run 1 5.60 18.23 28.71 41.74 51.46 1:08.60 ( 1 )   49,405  103,592    138,781 
Run 2 5.58 18.13 28.51 41.38 50.98 1:07.98 ( 1 )   49,595  105,040    139,751 
Run 3 5.63 18.25 28.69 41.72 51.48 1:08.72 ( 1 )   49,301  103,419    138,036 
Run 4 5.60 18.22 28.67 41.65 51.37 1:08.54 ( 1 )   49,373  103,664    138,701 
2 Martini, Cathleen  / Tischer, Janine  (GER1) 4:35.89 +2.05    
Run 1 5.68 18.39 28.93 42.05 51.86 1:09.22 ( 2 ) +0.62  49,024  102,923    137,299 
Run 2 5.69 18.35 28.80 41.85 51.58 1:08.76 ( 3 ) +0.78  49,144  103,568    138,408 
Run 3 5.69 18.32 28.70 41.78 51.64 1:09.03 ( 2 ) +0.31  49,070  102,122    136,570 
Run 4 5.71 18.36 28.75 41.80 51.59 1:08.88 ( 2 ) +0.34  48,899  103,190    137,667 
3 Rohbock, Shauna  / Fleming, Valerie  (USA1) 4:36.27 +2.43    
Run 1 5.68 18.43 28.99 42.23 52.17 1:09.63 ( 9 ) +1.03  48,714  101,261    136,286 
Run 2 5.67 18.33 28.78 41.78 51.44 1:08.50 ( 2 ) +0.52  49,070  104,646    138,969 
Run 3 5.67 18.32 28.82 41.92 51.80 1:09.24 ( 5 ) +0.52  49,178  102,146    136,312 
Run 4 5.67 18.30 28.73 41.77 51.59 1:08.90 ( 3 ) +0.36  49,151  103,066    137,693 
4 Erdmann, Susi-Lisa  / Schneiderh Stoeckel, Anja  (GER3) 4:36.41 +2.57    
Run 1 5.81 18.61 29.15 42.23 52.03 1:09.34 ( 4 ) +0.74  48,454  102,942    137,614 
Run 2 5.77 18.49 28.96 41.92 51.63 1:08.85 ( 5 ) +0.87  48,771  104,148    138,222 
Run 3 5.77 18.46 28.95 42.01 51.81 1:09.24 ( 5 ) +0.52  48,873  103,199    136,467 
Run 4 5.76 18.53 29.00 41.98 51.68 1:08.98 ( 5 ) +0.44  48,508  104,352    137,772 
5 Bamert, Maya  / Dietrich, Anne  (SUI1) 4:36.59 +2.75    
Run 1 5.64 18.31 28.82 41.94 51.80 1:09.32 ( 3 ) +0.72  49,254  102,615    135,951 
Run 2 5.61 18.23 28.66 41.68 51.44 1:08.80 ( 4 ) +0.82  49,378  103,510    137,012 
Run 3 5.60 18.17 28.59 41.66 51.63 1:09.23 ( 4 ) +0.51  49,507  101,671    135,338 
Run 4 5.60 18.19 28.57 41.59 51.53 1:09.24 ( 6 ) +0.70  49,387  102,001    134,680 
6 Upperton, Helen  / Ciochetti, Jennifer  (CAN1) 4:36.80 +2.96    
Run 1 5.59 18.22 28.70 41.95 51.85 1:09.42 ( 5 ) +0.82  49,362  101,569    135,823 
Run 2 5.62 18.23 28.66 41.82 51.82 1:09.43 ( 10 ) +1.45  49,364  101,114    135,363 
Run 3 5.59 18.21 28.66 41.77 51.60 1:09.04 ( 3 ) +0.32  49,328  102,597    136,674 
Run 4 5.60 18.18 28.58 41.56 51.39 1:08.91 ( 4 ) +0.37  49,348  103,151    136,183 
7 Hafner, Sabina  / Sutter, Katharina  (SUI2) 4:37.71 +3.87    
Run 1 5.78 18.50 29.07 42.30 52.20 1:09.60 ( 8 ) +1.00  48,868  101,820    137,090 
Run 2 5.78 18.49 28.96 41.96 51.71 1:08.92 ( 6 ) +0.94  48,873  103,625    138,195 
Run 3 5.75 18.43 28.89 42.01 51.97 1:09.58 ( 7 ) +0.86  48,970  101,119    135,567 
Run 4 5.76 18.60 29.15 42.30 52.17 1:09.61 ( 9 ) +1.07  48,471  102,380    136,752 
8 Pac, Erin  / Azevedo, Emily  (USA2) 4:38.13 +4.29    
Run 1 5.79 18.54 29.09 42.22 52.06 1:09.51 ( 6 ) +0.91  48,622  102,724    136,208 
Run 2 5.77 18.46 28.91 41.92 51.79 1:09.25 ( 7 ) +1.27  48,798  102,357    136,260 
Run 3 5.76 18.47 29.00 42.21 52.14 1:09.72 ( 9 ) +1.00  48,771  101,941    135,363 
Run 4 5.78 18.68 29.23 42.30 52.11 1:09.65 ( 10 ) +1.11  47,925  103,175    135,823 
9 Kovalenko, Alevtina  / Fedorova, Olga  (RUS2) 4:38.55 +4.71    
Run 1 5.66 18.34 28.91 42.17 52.21 1:10.03 ( 11 ) +1.43  49,204  100,581    134,178 
Run 2 5.64 18.31 28.80 41.85 51.73 1:09.28 ( 8 ) +1.30  49,317  102,343    136,003 
Run 3 5.60 18.25 28.85 42.05 51.99 1:09.77 ( 10 ) +1.05  49,303  102,024    134,078 
Run 4 5.64 18.32 28.80 41.93 51.84 1:09.47 ( 8 ) +0.93  48,910  102,127    135,644 
10 Jurg, Eline  / Rozenstruik, Urta  (NED1) 4:38.61 +4.77    
Run 1 5.69 18.39 29.05 42.30 52.23 1:09.92 ( 10 ) +1.32  49,012  101,676    134,654 
Run 2 5.67 18.34 28.84 41.99 51.88 1:09.51 ( 11 ) +1.53  49,073  102,160    134,957 
Run 3 5.70 18.37 28.83 41.92 51.90 1:09.77 ( 10 ) +1.05  48,937  101,542    133,531 
Run 4 5.67 18.30 28.72 41.83 51.72 1:09.41 ( 7 ) +0.87  49,131  102,418    134,856 
11 Gillarduzzi, Jessica  / Mollica, Fabiana  (ITA1) 4:39.72 +5.88    
Run 1 5.69 18.41 28.94 42.13 51.97 1:09.51 ( 6 ) +0.91  48,990  102,705    135,925 
Run 2 5.68 18.35 28.82 42.03 51.91 1:09.39 ( 9 ) +1.41  49,117  102,151    136,183 
Run 3 5.65 18.36 28.91 42.18 52.40 1:10.32 ( 16 ) +1.60  49,169  98,782    133,704 
Run 4 5.70 18.63 29.35 42.71 52.79 1:10.50 ( 16 ) +1.96  48,716  99,763    135,185 
12 Baumann, Isabel  / Huber, Cora  (SUI3) 4:39.96 +6.12    
Run 1 5.83 18.64 29.23 42.49 52.64 1:10.51 ( 16 ) +1.91  48,554  99,217    133,953 
Run 2 5.82 18.57 29.07 42.24 52.13 1:09.70 ( 12 ) +1.72  48,622  101,987    136,054 
Run 3 5.77 18.49 29.03 42.23 52.22 1:09.87 ( 13 ) +1.15  48,928  101,151    134,957 
Run 4 5.80 18.57 29.11 42.27 52.22 1:09.88 ( 12 ) +1.34  48,565  101,616    135,059 
13 Stepenko, Amanda  / Brown, Shelly-Ann  (CAN2) 4:40.49 +6.65    
Run 1 5.77 18.46 28.96 42.26 52.41 1:10.26 ( 12 ) +1.66  48,910  99,496    134,078 
Run 2 5.78 18.54 29.05 42.31 52.27 1:09.93 ( 13 ) +1.95  48,489  101,334    135,160 
Run 3 5.74 18.38 28.90 42.16 52.18 1:09.85 ( 12 ) +1.13  49,099  100,690    134,983 
Run 4 5.73 18.50 29.17 42.44 52.54 1:10.45 ( 14 ) +1.91  48,915  100,301    133,160 
14 Davies, Jackie  / Walker, Paula  (GBR2) 4:40.86 +7.02    
Run 1 5.78 18.58 29.18 42.45 52.42 1:10.29 ( 13 ) +1.69  48,504  101,413    133,555 
Run 2 5.84 18.78 29.45 42.66 52.53 1:10.19 ( 17 ) +2.21  48,141  102,488    134,428 
Run 3 5.80 18.61 29.21 42.47 52.47 1:10.37 ( 17 ) +1.65  48,539  100,922    133,111 
Run 4 5.84 18.67 29.21 42.40 52.29 1:10.01 ( 13 ) +1.47  48,391  102,006    134,153 
15 Tokovaia, Victoria  / Doronina, Elena  (RUS1) 4:40.91 +7.07    
Run 1 5.78 18.60 29.27 42.59 52.64 1:10.55 ( 17 ) +1.95  48,537  100,749    133,655 
Run 2 5.80 18.65 29.25 52.50 1:10.43 ( 18 ) +2.45  48,257      133,185 
Run 3 5.78 18.55 29.11 42.34 52.32 1:10.09 ( 14 ) +1.37  48,561  101,463    134,228 
Run 4 5.78 18.54 29.11 42.25 52.12 1:09.84 ( 11 ) +1.30  48,668  102,418    134,378 
16 Minichiello, Nicola  / Therin, Lauren  (GBR1) 4:41.15 +7.31    
Run 1 5.71 18.45 29.03 42.47 52.63 1:10.48 ( 14 ) +1.88  48,868  98,831    133,729 
Run 2 5.72 18.62 29.29 42.57 52.69 1:10.50 ( 19 ) +2.52  48,160  99,821    133,456 
Run 3 5.71 18.41 28.98 42.19 52.07 1:09.70 ( 8 ) +0.98  48,873  102,328    134,680 
Run 4 5.74 18.59 29.46 42.83 52.82 1:10.47 ( 15 ) +1.93  48,826  100,690    134,957 
17 Olsson, Karin  / Quick, Lina  (SWE1) 4:41.98 +8.14    
Run 1 5.88 18.81 29.49 42.86 52.88 1:10.84 ( 21 ) +2.24  47,804  100,863    132,816 
Run 2 5.86 18.70 29.28 42.50 52.40 1:10.02 ( 14 ) +2.04  48,356  102,399    134,780 
Run 3 5.80 18.51 29.06 42.31 52.34 1:10.30 ( 15 ) +1.58  48,837  101,004    132,669 
Run 4 5.85 18.75 29.43 42.76 52.84 1:10.82 ( 17 ) +2.28  48,151  100,772    133,062 
18 Aparjode, Aiva  / Kozica, Anita  (LAT1) 4:42.12 +8.28    
Run 1 5.85 18.71 29.32 42.63 52.69 1:10.49 ( 15 ) +1.89  48,339  100,130    134,128 
Run 2 5.90 18.78 29.36 42.50 52.39 1:10.08 ( 15 ) +2.10  48,205  102,080    133,978 
Run 3 5.87 18.76 29.52 42.81 52.83 1:10.64 ( 18 ) +1.92  48,434  100,958    133,928 
Run 4 5.96 18.99 29.83 43.20 53.21 1:10.91 ( 18 ) +2.37  48,126  100,640    134,579 
19 Zeuner, Silke  / Hengster, Christina  (AUT1) 4:43.02 +9.18    
Run 1 5.87 18.71 29.33 42.76 52.96 1:11.03 ( 22 ) +2.43  48,463  98,443    132,401 
Run 2 5.89 18.67 29.23 42.35 52.29 1:10.11 ( 16 ) +2.13  48,521  101,913    133,580 
Run 3 5.86 18.66 29.26 42.52 52.71 1:10.91 ( 20 ) +2.19  48,402  100,667    131,052 
Run 4 5.88 18.66 29.28 42.64 52.79 1:10.97 ( 19 ) +2.43  48,480  99,616    130,932 
20 Hino, Manami  / Nagaoka, Chisato  (JPN1) 4:43.39 +9.55    
Run 1 6.04 18.96 29.59 42.84 52.91 1:10.75 ( 19 ) +2.15  47,914  100,904    134,253 
Run 2 6.08 19.01 29.63 42.82 52.81 1:10.61 ( 20 ) +2.63  47,785  101,620    134,178 
Run 3 6.03 18.88 29.50 42.83 53.00 1:11.06 ( 21 ) +2.34  47,968  100,206    132,158 
Run 4 6.08 19.03 29.66 42.95 53.00 1:10.97 ( 19 ) +2.43  47,635  100,790    132,743 
21 Kamphuis, Esme  / Onderstein, Fleur  (NED2) 3:32.96    
Run 1 5.84 18.70 29.49 42.91 53.01 1:10.83 ( 20 ) +2.23  48,548  100,148    134,028 
Run 2 5.95 18.83 29.49 42.93 53.25 1:11.30 ( 21 ) +3.32  48,192  97,539    132,988 
Run 3 5.89 18.74 29.41 42.84 52.97 1:10.83 ( 19 ) +2.11  48,456  99,602    134,003 
22 Ungureanu, Dana  / Dragan, Maria  (ROM1) 3:33.72    
Run 1 5.96 18.84 29.53 42.84 52.89 1:10.73 ( 18 ) +2.13  48,272  100,667    134,078 
Run 2 6.02 18.99 29.66 43.00 53.27 1:11.38 ( 22 ) +3.40  47,810  98,092    132,401 
Run 3 5.98 18.87 29.50 42.93 53.36 1:11.61 ( 22 ) +2.89  47,972  97,119    131,410 
DSQ Popescu, Andrea  / Popescu, Aura  (ROM2)        
Run 1 ( DSQ )          
  Fabianova, Pavla  / Svobodova, Jana  (CZE1)        
Run 1 5.97 18.88 29.53 43.02 54.73 DNF 47,838  94,384    94,575 
24 crews departed
22 crews ranked, bib20 dnf
1 crews disqualified, bib19 hot runners
World Championship Bob Women St_ Moritz   back